En af Danmarks smukke kirker – Find den i Himmerland

kirke

Kirke i Danmark

Alene ved sit ottekantede murstenstårn, virker Astrup kirke i Himmerland usædvanlig. Den højtliggende kirke er da også som helhed en af landets tidligste kirkebygninger i renæssance.

Kirken blev opført eller totalt om muret af Axel Juul til Villestrup.

kirke

Bygge året er 1542, der var en travl tid for Hr. Juul, idet han samtidig rejste hovedbygningen til Villestrup og blev gift med fru Kirsten Lunge. Det fortæller en tavle På hovedbygningen om.

Kirken i Astrup gentager i kor og skib den oprindelige romanske bygning, hvoraf kun dele af korets nordmur står tilbage. Granitkvadrene stammer dels fra den tidligere kirke, dels fra de nedlagte kirker i Tostrup og Stenstrup. Koret har fladt, gipset loft, mens skibet har bevaret sine fem hvælvingsfag. Våbenhuset er en statelig bygning.

Altertavlen er et imponerende Aalborg-arbejde fra 1634, opsat af lngeborg Parsberg, der var gift med Ivar Juul. Et altertæppe fra 1960 har motiv fra Galla Placidias kapel i Ravenna. Alterstagen bærer indskriften: Axell lwll frw Kirstine Lwnge 1548. En udskåret våbenhusdør med Parrets skjolde opbevares i Nationalmuseet. I koret mindes bygherren og hans hustru med en stor figursten, udført af Gert Van Gronningen.